Inschrijving 4PCTX

Deelnameregistratie van de 4Parken City TrailXperience verloopt via www.inschrijven.nl.

Betaling geschiedt via automatische incasso. Deelname is definitief na email bevesting.

Voor-inschrijving
Deelnemers kunnen voor deze kleinschalige trail zich vanaf 11 augustus 2019 tot en met 18 oktober 2019 inschrijven via www.inschrijven.nl
Kosten deelname Dag 16 km + Nacht 16km : € 40,00
Kosten deelname  Dag 16km + Nacht   8km : € 37,50
Kosten deelname  Dag  8 km + Nacht   8km : € 35,00

Bij het inschrijfgeld zijn de volgende zaken inbegrepen:
* Een uitdagende City Trail over een technisch parcours met hoogtemeters
* Een volledig uitgepijlde route met reflecterende pijlen
* ’s Avond op diverse plekken met kleine waxinelichtjes verlichtte paden
* Begeleiding door professionele verkeersregelaars en gediplomeerde EHBO-ers
* Uitgebreide verzorgingsposten met trailhapjes en drank
* Persoonlijk startbewijs
* Gemoedelijke ontspannen sfeer
* Hert-finishersbiertje na de nachttrail
* Pasta – Buffet tussen de trails
* 4Parken City TrailXperience medaille (handgemaakt)
* TrailXperience Buff


Na-inschrijving
Op dit onderdeel is na-inschrijving niet mogelijk.


Deelname en aansprakelijkheid
Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie. En dient ervaring te hebben met het lopen in off-road terrein (heuvels, smalle paden, oneffenheid, modder etc.) bij nacht. Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade of eventuele blessures.

TrailXperience Veluwezoom is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.

TrailXperience Veluwezoom behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van TrailXperience Veluwezoom kan worden verwacht. Er bestaat als dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade. Er bestaat ook geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch vergoeding van (im)materiële schade bij eventueel niet volledig af (kunnen)leggen van het uitgezette parcours.

© 2016 TrailXperience