Inschrijving 4PCNT

Deelnameregistratie van de 4Parken City Night Trail verloopt via www.inschrijven.nl.
Betaling geschiedt via automatische incasso. Deelname is definitief na email bevesting.

Voor-inschrijving
Maximaal 200 trailers en 40 canitrailers kunnen zich voor deze kleinschalige trail vanaf 3 februari 2019 tot en met 16 mei 2019 inschrijven via www.inschrijven.nl
Kosten deelname 18 km: € 25,00
Kosten deelname  9 km:  € 17,50

Bij het inschrijfgeld zijn de volgende zaken inbegrepen:
* Een uitdagende City Night Trail over een technisch parcours met hoogtemeters
* Een volledig uitgepijlde route met reflecterende pijlen en kleine lampjes (bij de afslagen)
* Op diverse plekken speciaal met kleine waxinelichtjes verlichtte paden
* Begeleiding door professionele verkeersregelaars en gediplomeerde EHBO-ers
* Uitgebreide verzorgingsposten met trailhapjes en drank
* Persoonlijk startbewijs
* Gemoedelijke ontspannen sfeer
* Consumptie en medaille na de finish

Na-inschrijving
Deelnemers kunnen zich ter plekke inschrijven tussen 21:00 en 22:00 uur mits het maximum aantal deelnemers nog niet is gehaald.
Kosten deelname 18 km: € 27,00
Kosten deelname 9 km:  € 19,00

Deelname en aansprakelijkheid
Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie. En dient ervaring te hebben met het lopen in off-road terrein (heuvels, smalle paden, oneffenheid, modder etc.) bij nacht. Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade of eventuele blessures.

TrailXperience Veluwezoom is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.

TrailXperience Veluwezoom behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van TrailXperience Veluwezoom kan worden verwacht. Er bestaat als dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade. Er bestaat ook geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch vergoeding van (im)materiële schade bij eventueel niet volledig af (kunnen)leggen van het uitgezette parcours.

© 2016 TrailXperience