Inschrijving 4PCNT

Deelnameregistratie van de 4Parken City Night Trail verloopt via www.inschrijven.nl.
Betaling geschiedt via automatische incasso. Deelname is definitief na email bevesting.

Voor-inschrijving
Maximaal 200 deelnemers kunnen zich voor deze kleinschalige trail vanaf 26 januari 2019 tot en met 16 mei 2019 inschrijven via www.inschrijven.nl
Kosten deelname 18 km: € 25,00
Kosten deelname 9 km:  € 15,00

Bij het inschrijfgeld zijn de volgende zaken inbegrepen:
* Een uitdagende City Night Trail over een technisch parcours met hoogtemeters
* Op diverse plekken speciaal verlichtte paden en reflecterende pijlen
* Begeleiding door professionele verkeersregelaars en gediplomeerde EHBO-ers
* Elektronische tijdwaarneming incl. chip huur
* Uitgebreide verzorgingsposten
* Consumptie en medaille na de finish

Na-inschrijving
Deelnemers kunnen zich ter plekke inschrijven mits het maximum aantal deelnemers nog niet is gehaald.
Kosten deelname 18 km: € 30,00
Kosten deelname 9 km:  € 20,00

Elektronische tijdwaarneming
De tijdwaarneming is a.d.h.v. een chip op je schoen. De finishpositie wordt bepaald door je bruto tijd. Ook zal er een netto tijd worden gegenereerd. Er zal een finishfoto worden gemaakt. De programmatuur erachter biedt de mogelijkheid de foto te delen op je Facebookpagina of er kan een certificaat gegenereerd worden. Hier zal je naam, bruto en netto tijd en je foto op worden vermeld.

Deelname en aansprakelijkheid
Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie. En dient ervaring te hebben met het lopen in off-road terrein (heuvels, smalle paden, oneffenheid, modder etc.) bij nacht. Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade of eventuele blessures.

TrailXperience Veluwezoom is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.

TrailXperience Veluwezoom behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van TrailXperience Veluwezoom kan worden verwacht. Er bestaat als dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade. Er bestaat ook geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch vergoeding van (im)materiële schade bij eventueel niet volledig af (kunnen)leggen van het uitgezette parcours.

© 2016 TrailXperience